Chováme se šetrně k životnímu prostředí tím, že používáme výhradně použité obaly a nový obalový materiál nakupujeme minimálně.

Neprodukujeme téměř žádný druhotný odpad.