Správame sa šetrne k životnému prostrediu tým, že používame výhradne použité obaly a nový obalový materiál nakupujeme minimálne.

Neprodukuje takmer žiadny druhotný odpad.